You are currently viewing Stawianie Masternodów na przykładzie WILO

Stawianie Masternodów na przykładzie WILO

Każdego Masternoda stawia się trochę inaczej, proszę nie sugerować się poniższymi informacjami przy stawianiu masternodów na innych kryptowalutach.

Jak skonfigurować masternode Wilo z linuxem VPS (w systemie Windows)

Wymagania:

 • Windows 7 lub wyższy.
 • Linux VPS (Ubuntu 16.04, 64-bitowy) z minimum 1 GB pamięci RAM, działający 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, taki jak Vultr (stabilny i tani host).
 • Statyczny adres IP.
 • Podstawowa znajomości Linux.
 • Klient SSH, aby połączyć się z Linux VPS, np.: PuTTY;.
 • 5000 coinów WILO – w tym celu zarejestruj się na giełdzie Graviex, po rejestracji zweryfikuj konto linkiem, który otrzymasz na maila oraz włącz zabezpieczenie Two-factor authentication (2FA).

Serwer VPS możesz kupić od dostawcy takiego jak Vultr (stabilny i tani host) lub innych podobnych dostawców o następujących wymaganiach:

 • Linux VPS (Ubuntu 16.04, 64-bitowy).
 • Statyczny adres IP (dedykowane publiczne IP).
 • Co najmniej 1 GB pamięci RAM.

Zarejestruj konto Vultr a następnie kliknij przycisk “+” na pulpicie

vultr-vps-creation

Wybierz dowolne “Lokalizacja serwera”, a następnie “Typ serwera” Ubuntu 16.04 x64“Rozmiar serwera” $5/mo with 25 GB SSD

vultr-vps-creation

Pozostaw wyłączenie opcji “Dodatkowe funkcje”

Wprowadź nazwę hosta i etykietę dla swojego VPS (na przykład SMRT_MN)

vultr-vps-creation

Po pomyślnym zainstalowaniu VPS, kliknij na serwerze z listy, aby zapisać IP Address i root Password

vultr-vps-ip-password

Instalacja i uruchomienie portfela WILO-Qt na swoim komputerze z systemem Windows.

Skonfiguruj swój portfel kontrolera – dzięki temu Twoje monety będą bezpieczne.

– Zainstaluj portfel wilo-qt w systemie Windows z oficjalnych wydań.

– Uruchom portfel Wilo-QT i zsynchronizuj.

– Ustaw hasło dla wilo-qt. (Portfel zostanie zamknięty).

– Znajdź plik wallet.dat

c:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Wilo (Windows).

Bardzo ważne! Utwórz kopię zapasową kluczy prywatnych i portfela.dat (plik)!

Włącz i poczekaj aż się zsynchronizuje. Będzie Ci potrzebny do konfiguracji Masternoda.

Bardzo ważne! Zalecam szyfrowanie portfela za pomocą długiego i silnego hasła.

Zanotuj hasło i zachowaj je w bezpiecznym miejscu. Nie ujawniaj swojego hasła, ponieważ jest to twój klucz dostępu do twojego portfela i możliwość przeprowadzenia transakcji monetą Wilo. Aby zaszyfrować portfel, przejdź do Ustawienia -> Zaszyfruj portfel. Wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk “OK”, aby aktywować.

Otwórz konsolę debugowania.

Kliknij Narzędzia (Tools) w górnym menu pliku.

Otwórz Konsolę debugowania (Debug konsole).

masternodes wilo

Otrzymaj klucz masternodu i adres masternoda.

W polu poleceń konsoli debugowania (na dole ekranu) wprowadź następujące komendę:

masternode genkey i wciśnij klawisz ENTER.

masternodes wilo

Powinieneś zobaczyć coś bardzo podobnego do tego. To twój MN_GENKEY (zapisz w dowolnym edytorze tekstowym np. w Notatniku):

7W6iazykq4A3SHS4yTv13NopWYGKtCowyukK7vrqUBXBJDM3fS8

Wprowadź następujące parametry, aby utworzyć adres masternode:

getaccountaddress MN1 i wciśnij klawisz ENTER.

masternodes wilo

(Możesz zastąpić MN1 swoim MASTERNODE_ALIAS_NAME ).

Powinieneś zobaczyć coś bardzo podobnego do tego (zapisz w dowolnym edytorze tekstowym np. w Notatniku).

Wyślij 5000 monet WILO do adresu masternode i pobierz wyniki.

Wyślij 5000 WILO na adres [ MASTERNODE_ALIAS_NAME ] z poprzedniego kroku.

masternodes wilo

Poczekaj na potwierdzenia.

Otwórz Konsola debugowania.

Wprowadź następujące parametry, aby uzyskać masternod

masternode outputs i wciśnij ENTER.

Powinieneś zobaczyć coś bardzo podobnego do tego (zapisz w dowolnym edytorze tekstowym np. w Notatniku).

{

“2bcd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c”: “0”

}

Edytuj plik masternode.conf.
 • Znajdź plik masternode.conf:
 • Otwórz masternode.conf w Notatniku, powinieneś zobaczyć coś bardzo podobnego do tego:

Plik konfiguracyjny Masternode

#Przykład:

MN1 121.156.11.214:13355 4S62dfCsS23c5SxSafg57jnkf56w5vsa4L21jFr3sD ce43476ae6d8a36851a97f98de3c79006e56c0cb69bfcc79e37642c15969c152 1

etykieta portfela publiczny adres IP Twojego serwera VPS z “:13355” na końcu
masternode genkey – klucz prywatny masternode
masternode outputs – klucz publiczny
txhash z masternode_outputs – może to być “0” lub “1”, obie wartości są prawidłowe.

Zapisz i zamknij plik masternode.conf.

Instalacja w systemie Linux (Ubuntu)

Otwórz klienta SSH (Putty), a następnie zaloguj się do swojego VPS jako root. Zalecany jest system VPS dla systemu Ubuntu (16.04).

Przy pierwszym połączeniu do serwera powinien zostać wyświetlony dodatkowy monit w oknie o tytule „PuTTY Security Alert” – komunikat ten należy zatwierdzić klikając w przycisk „Tak”. Teraz powinno pojawić się okno terminala gdzie wpisujemy swoją nazwę użytkownika (najczęściej po prostu „root”) i klikamy ENTER oraz hasło (nie będzie widoczne w oknie terminala), które znajdziemy na serwerze VPS i klikamy ENTER. Wszystkie skopiowane komendy, możemy wklejać w konsoli programu Putty klikając prawym przyciskiem myszy.

Zamień konfigurację, aby uniknąć wyczerpania pamięci, zamień na 3 GB

fallocate -l 3000M /mnt/3000MB.swap

dd if=/dev/zero of=/mnt/3000MB.swap bs=1024 count=3072000

mkswap /mnt/3000MB.swap

swapon /mnt/3000MB.swap

chmod 600 /mnt/3000MB.swap

echo '/mnt/3000MB.swap none swap sw 0 0' >> /etc/fstab

Instalacja Masternode

wget http://wilo.site/mnsetup.sh

chmod 755 mnsetup.sh

./mnsetup.sh

Instalacja potrwa około 15 – 20 minut, po tym czasie otrzymasz informację, żeby wkleić w konsoli swój klucz prywatny (masternode genkey) – wklej klucz i kliknij ENTER.

Następnie poczekaj aż konsola zakończy swoją pracę – około 5 – 10 minut.

Uruchomienie Masternode.

 • Uruchom ponownie portfel lokalny i otwórz Konsolę debugowania.
 • Wpisz komendę:
masternode start-alias MN1

Sprawdź, czy twój węzeł główny jest włączony

wilo-cli masternode status

Status powinien się wyświetlać, Masternode successfully startedjeśli wszystkie powyższe kroki są przestrzegane poprawnie.

Uzyskanie pierwszych nagród może potrwać co najmniej 5 godzin lub dłużej, w zależności od bieżących bloków i liczby aktywnych masternodów w sieci.

W portfelu Wilo-qt Przejdź do zakładki “Masternodes” i sprawdź, czy nowo dodany MasterNode znajduje się na liście. Nowo dodany węzeł główny po uruchomieniu będzie miał status ENABLED

Darowizny:

Jeśli powyższe wskazówki stanowi dla Ciebie pomoc i doceniasz moją pracę, każda darowizna jest bardzo doceniana!

WILO : WaS8W8ZJC7DY1vm63hHueyc52QL2iM2WXL

BTC : 3M9cmUyt8gxTVS1GvccxY7mncNXBdojwQP

Dodaj komentarz

Ten post ma jeden komentarz