Każdego Masternoda stawia się trochę inaczej, proszę nie sugerować się poniższymi informacjami przy stawianiu masternodów na innych kryptowalutach.

Jak skonfigurować masternode Wilo z linuxem VPS (w systemie Windows)

Wymagania:

 • Windows 7 lub wyższy.
 • Linux VPS (Ubuntu 16.04, 64-bitowy) z minimum 1 GB pamięci RAM, działający 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, taki jak Vultr (stabilny i tani host).
 • Statyczny adres IP.
 • Podstawowa znajomości Linux.
 • Klient SSH, aby połączyć się z Linux VPS, np.: PuTTY;.
 • 5000 coinów WILO – w tym celu zarejestruj się na giełdzie Graviex, po rejestracji zweryfikuj konto linkiem, który otrzymasz na maila oraz włącz zabezpieczenie Two-factor authentication (2FA).

Serwer VPS możesz kupić od dostawcy takiego jak Vultr (stabilny i tani host) lub innych podobnych dostawców o następujących wymaganiach:

 • Linux VPS (Ubuntu 16.04, 64-bitowy).
 • Statyczny adres IP (dedykowane publiczne IP).
 • Co najmniej 1 GB pamięci RAM.

Zarejestruj konto Vultr a następnie kliknij przycisk „+” na pulpicie

vultr-vps-creation

Wybierz dowolne „Lokalizacja serwera”, a następnie „Typ serwera” Ubuntu 16.04 x64 i „Rozmiar serwera” $5/mo with 25 GB SSD

vultr-vps-creation

Pozostaw wyłączenie opcji „Dodatkowe funkcje”

Wprowadź nazwę hosta i etykietę dla swojego VPS (na przykład SMRT_MN )

vultr-vps-creation

Po pomyślnym zainstalowaniu VPS, kliknij na serwerze z listy, aby zapisać IP Address i root Password

vultr-vps-ip-password

Instalacja i uruchomienie portfela WILO-Qt na swoim komputerze z systemem Windows.

Skonfiguruj swój portfel kontrolera – dzięki temu Twoje monety będą bezpieczne.

– Zainstaluj portfel wilo-qt w systemie Windows z oficjalnych wydań.

– Uruchom portfel Wilo-QT i zsynchronizuj.

– Ustaw hasło dla wilo-qt. (Portfel zostanie zamknięty).

– Znajdź plik wallet.dat

c:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Wilo (Windows).

Bardzo ważne! Utwórz kopię zapasową kluczy prywatnych i portfela.dat (plik)!

Włącz i poczekaj aż się zsynchronizuje. Będzie Ci potrzebny do konfiguracji Masternoda.

Bardzo ważne! Zalecam szyfrowanie portfela za pomocą długiego i silnego hasła.

Zanotuj hasło i zachowaj je w bezpiecznym miejscu. Nie ujawniaj swojego hasła, ponieważ jest to twój klucz dostępu do twojego portfela i możliwość przeprowadzenia transakcji monetą Wilo. Aby zaszyfrować portfel, przejdź do Ustawienia -> Zaszyfruj portfel. Wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk „OK”, aby aktywować.

Otwórz konsolę debugowania.

Kliknij Narzędzia (Tools) w górnym menu pliku.

Otwórz Konsolę debugowania (Debug konsole).

masternodes wilo

Otrzymaj klucz masternodu i adres masternoda.

W polu poleceń konsoli debugowania (na dole ekranu) wprowadź następujące komendę:

masternode genkey i wciśnij klawisz ENTER.

masternodes wilo

Powinieneś zobaczyć coś bardzo podobnego do tego. To twój MN_GENKEY (zapisz w dowolnym edytorze tekstowym np. w Notatniku):

7W6iazykq4A3SHS4yTv13NopWYGKtCowyukK7vrqUBXBJDM3fS8

Wprowadź następujące parametry, aby utworzyć adres masternode:

getaccountaddress MN1 i wciśnij klawisz ENTER.

masternodes wilo

(Możesz zastąpić MN1 swoim MASTERNODE_ALIAS_NAME ).

Powinieneś zobaczyć coś bardzo podobnego do tego (zapisz w dowolnym edytorze tekstowym np. w Notatniku).

Wyślij 5000 monet WILO do adresu masternode i pobierz wyniki.

Wyślij 5000 WILO na adres [ MASTERNODE_ALIAS_NAME ] z poprzedniego kroku.

masternodes wilo

Poczekaj na potwierdzenia.

Otwórz Konsola debugowania.

Wprowadź następujące parametry, aby uzyskać masternod

masternode outputs i wciśnij ENTER.

Powinieneś zobaczyć coś bardzo podobnego do tego (zapisz w dowolnym edytorze tekstowym np. w Notatniku).

{

„2bcd3c84c84f87eaa86e4e56834c92927a07f9e18718810b92e0d0324456a67c”: „0”

}

Edytuj plik masternode.conf.
 • Znajdź plik masternode.conf:
 • Otwórz masternode.conf w Notatniku, powinieneś zobaczyć coś bardzo podobnego do tego:

Plik konfiguracyjny Masternode

#Przykład:

MN1 121.156.11.214:13355 4S62dfCsS23c5SxSafg57jnkf56w5vsa4L21jFr3sD ce43476ae6d8a36851a97f98de3c79006e56c0cb69bfcc79e37642c15969c152 1

etykieta portfela publiczny adres IP Twojego serwera VPS z „:13355” na końcu
masternode genkey – klucz prywatny masternode
masternode outputs – klucz publiczny
txhash z masternode_outputs – może to być „0” lub „1”, obie wartości są prawidłowe.

Zapisz i zamknij plik masternode.conf.

Instalacja w systemie Linux (Ubuntu)

Otwórz klienta SSH (Putty), a następnie zaloguj się do swojego VPS jako root. Zalecany jest system VPS dla systemu Ubuntu (16.04).

Przy pierwszym połączeniu do serwera powinien zostać wyświetlony dodatkowy monit w oknie o tytule „PuTTY Security Alert” – komunikat ten należy zatwierdzić klikając w przycisk „Tak”. Teraz powinno pojawić się okno terminala gdzie wpisujemy swoją nazwę użytkownika (najczęściej po prostu „root”) i klikamy ENTER oraz hasło (nie będzie widoczne w oknie terminala), które znajdziemy na serwerze VPS i klikamy ENTER. Wszystkie skopiowane komendy, możemy wklejać w konsoli programu Putty klikając prawym przyciskiem myszy.

Zamień konfigurację, aby uniknąć wyczerpania pamięci, zamień na 3 GB

fallocate -l 3000M /mnt/3000MB.swap
dd if=/dev/zero of=/mnt/3000MB.swap bs=1024 count=3072000
mkswap /mnt/3000MB.swap
swapon /mnt/3000MB.swap
chmod 600 /mnt/3000MB.swap
echo '/mnt/3000MB.swap none swap sw 0 0' >> /etc/fstab

Instalacja Masternode

wget http://wilo.site/mnsetup.sh
chmod 755 mnsetup.sh
./mnsetup.sh

Instalacja potrwa około 15 – 20 minut, po tym czasie otrzymasz informację, żeby wkleić w konsoli swój klucz prywatny (masternode genkey) – wklej klucz i kliknij ENTER.

Następnie poczekaj aż konsola zakończy swoją pracę – około 5 – 10 minut.

Uruchomienie Masternode.

 • Uruchom ponownie portfel lokalny i otwórz Konsolę debugowania.
 • Wpisz komendę:
masternode start-alias MN1

Sprawdź, czy twój węzeł główny jest włączony

wilo-cli masternode status

Status powinien się wyświetlać, Masternode successfully started jeśli wszystkie powyższe kroki są przestrzegane poprawnie.

Uzyskanie pierwszych nagród może potrwać co najmniej 5 godzin lub dłużej, w zależności od bieżących bloków i liczby aktywnych masternodów w sieci.

W portfelu Wilo-qt Przejdź do zakładki „Masternodes” i sprawdź, czy nowo dodany MasterNode znajduje się na liście. Nowo dodany węzeł główny po uruchomieniu będzie miał status ENABLED

Darowizny:

Jeśli powyższe wskazówki stanowi dla Ciebie pomoc i doceniasz moją pracę, każda darowizna jest bardzo doceniana!

WILO : WaS8W8ZJC7DY1vm63hHueyc52QL2iM2WXL

BTC : 3M9cmUyt8gxTVS1GvccxY7mncNXBdojwQP